Walka z naszym nałogiem
Walka na z nałogiem nikotynowym jest bardzo nierównym starciem. Podstawowe trudności przy rzucaniu palenia...